Handelsbanken ser fortsatt dämpade framtidsutsikter i Wihlborgs – upprepar sälj

Fastighetsbolaget Wihlborgs lämnade under måndagen rapport för det andra kvartalet där både hyresintäkterna och förvaltningsresultatet var något lägre än under samma period föregående år. I en uppdaterad analys upprepar Handelsbanken sin säljrekommendation.
Ulrika Hallengren är VD på Wihlborgs fastigheter. Foto: Josefin Widell Hultgren

”Trots att hyresmarknaden visar tecken på förbättringar under kvartalet ser vi fortsatt en dämpad framtidsutsikt. I kombination med en svagare än väntad kvartalsrapport ser vi ingen anledning att ändra vår uppfattning till aktien”, skriver Handelsbanken.

Wihlborgs anses vara ett kvalitetsbolag men givet de dämpade utsikterna bedöms substanspremien på 32 % i bolaget inte vara motiverad. Handelsbanken upprepar därmed sin säljrekommendation.