Här är Riksbankens nya räntebesked

Riksbanken har under morgonen lämnat besked om räntan.
Stefan Ingves
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: Henrik Montgomery / TT

Riksbanken lämnade som väntat styrräntan oförändrad vid 0%. Direktionen var enig om beslutet. Prognosen är att reporäntan höjs under senare delen av 2024.

Senast Riksbanken ändrade reporäntan var vid det penningpolitiska mötet den 18 december 2019, då den höjdes med 0,25 procentenheter till 0%.

Pandemin har lett till tvära kast i efterfrågan, vilka har skapat flaskhalsar och skapar motvind för tillväxten på kort sikt, skriver Riksbanken. Detta, tillsammans med de stigande energipriserna, har lett till stigande inflation.

”Konjunkturen är stark och inflationen har stigit snabbt, till stor del drivet av stigande energipriser. Riksbanken bedömer att inflationen faller tillbaka under nästa år”, skriver centralbanken.

Det huvudsakliga skälet till att inflationen väntas falla tillbaka är att energipriserna inte väntas stiga lika snabbt. Dessutom väntas flaskhalsarna lösas upp.

”För att inflationen ska vara nära målet på sikt krävs att kostnadstrycket ökar mer bestående. Därför behövs ett fortsatt stöd från penningpolitiken”, skriver de.

Riksbanken beslutade även att under första kvartalet 2022 köpa obligationer för 37 miljarder kronor för att kompensera för kommande förfall i Riksbankens värdepappersinnehav. Prognosen är att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under nästa år, sedan gradvis minska.

I pressmeddelandet slopas det tidigare budskapet om att Riksbanken kan sänka reporäntan eller på annat sätt göra penningpolitiken mer expansiv om inflationsutsikterna försvagas. Dessutom slopas budskapet att en mindre expansiv penningpolitik blir motiverad om inflationen påtagligt och varaktigt väntas överstiga målet.

”Första intrycket är att det är överlag som väntat, kanske en aningen hökaktigt vad gäller reporäntan”, skriver Nordea i en snabbkommentar.