Heimstaden ökade förvaltningsresultatet rejält

Fastighetsbolaget Heimstaden redovisar ett starkt förvaltningsresultat och ökade hyresintäkter under det fjärde kvartalet.
Heimstaden
Heimstaden äger strax över 100 000 hyreslägenheter som värderas till omkring 135 miljarder kronor. Merparten finns i Norden, Nederländerna och Tjeckien.
Hyresintäkterna intäkterna steg till 1 928 miljoner kronor (1 380) under det fjärde kvartalet.

Driftöverskottet landade på 881 miljoner kronor (742).

Förvaltningsresultatet uppgick till 833 miljoner kronor (409)

Resultatet före skatt var 3 110 miljoner kronor (2 349).

Resultatet efter skatt blev 2 578 miljoner kronor (1 797), en ökning med 43,5% mot föregående år.

Heimstaden, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Resultat före skatt 3 110 2 349 32,4%
Nettoresultat 2 578 1 797 43,5%