Hexagons justerade rörelseresultat högre än väntat

Mätteknikbolaget Hexagon redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Justerat rörelseresultat överträffade också förväntningar i marknaden.
Omsättningen sjönk 1,7% till 939,9 miljoner euro (956). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 909. Den organiska tillväxten var 0%.

Justerat rörelseresultat utföll på 250,1 miljoner euro (236), väntat var 230, med en justerad rörelsemarginal på 26,6% (24,7).

Resultatet före skatt var 242,2 miljoner euro (229), analytikerkonsensus 225.

Resultatet efter skatt blev 198,6 miljoner euro (188), analytikerkonsensus 180.

Det operativa kassaflödet ökade till 191,2 miljoner euro (167,5).

“Vi känner oss nöjda efter att ha levererat vårt bästa tredje kvartal någonsin avseende resultat och lönsamhet trots den betydande valutamotvinden. Vi har lyckats navigera verksamheten väl i en utmanande miljö genom att anpassa kostnadsstrukturen med både kortsiktiga och långsiktiga kostnadsbesparingar och samtidigt öka vår bruttomarginal genom en stärkt produktmix.

Den sekventiella försäljningstillväxten ökade stadigt till följd av en bred återhämtning i Kina och stark utveckling inom det geospatiala segmenteten. Det vi kallar “two-speed world” har aldrig varit så påtaglig som idag, då nya applikationer för automation inom bygg, gruvdrift, offentlig säkerhet och jordbruk växer medan vissa segment så som traditionell fordons-, flyg- samt olja och gasindustri har en mer utmanande efterfrågesituation. Ökat fokus på en ekonomi med låga koldioxidutsläpp är också en tydlig drivkraft till att våra applikationer inom förnybar energi, elbilar och järnväg tar fart”, säger VD Ola Rollén i en kommentar.

Hexagon, MEUR Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 939,9 909 3,4% 956 -1,7%
Rörelseresultat, justerat 250,1 230 8,7% 236 6,0%
Rörelsemarginal, justerad 26,6% 25,3% 24,7%
Resultat före skatt 242,2 225 7,6% 229 5,8%
Nettoresultat 198,6 180 10,3% 188 5,6%

Konsensusdata från Factset