Högre inflation än väntat i april

Inflationstakten enligt KPIF var 2,5 procent i april 2021, enligt SCB. Det är en uppgång från i mars då inflationstakten låg på 1,9%. 
Pengar
Foto: Pontus Lundahl / TT

KPIF steg 0,3% i april jämfört med föregående månad enligt SCB. Utfallet var högre än väntat. Enligt Infronts prognosenkät väntades en uppgång om 0,2% jämfört med månaden före och 2,4% jämfört med samma månad föregående år. Riksbankens prognos pekade mot en KPIF-inflation på 2,3 procent i mars

Uppgången i inflationstakten beror främst på att priserna sjönk kraftigt vid samma tidpunkt föregående år.

”Det har nu gått ett år sedan pandemin tydligt påverkade priserna. De kraftiga prisfallen i april i fjol påverkar nu inflationen uppåt”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Månadsförändringen påverkades av högre priser på böcker efter bokrean i mars. Priserna på kläder och skor ökade, och även priserna för livsmedel och alkoholfria drycker. På nedsidan syns lägre elpriser.

KPI steg 0,2% i april, jämfört med föregående månad, och steg 2,2% jämfört med samma månad 2020.