Högre värderat än Spotify

ANALYS Ljudboksbolaget har fått en flygande start på 2020 med en kursuppgång på drygt 20 procent. Faktum är att värderingen nu är snäppet högre än för självaste Spotify.

VÄNTA Storytel är kanske börsens mest expansiva tillväxtbolag. På relativt kort tid har bolagets ljudbokstjänst lanserats på 20 marknader och tre kontinenter världen över. Detta har skett till priset av stora förluster, men börsen har valt att fästa blicken på den fina tillväxten. Börsvärdet är nu omkring tio miljarder kronor.

Bara några veckor in i 2020 har företaget hunnit med en hel del. Storytel har annonserat intäkterna för det fjärde kvartalet. Streamingintäkterna växte 45 procent till 421 miljoner, vilket var något bättre än bolagets prognos. För helåret 2019 landade streamingintäkterna på drygt 1,4 miljarder kronor och bolaget passerade 1,1 miljoner betalande prenumeranter.

Fram till 2023 siktar Storytel på att växa antalet prenumeranter med i snitt 40 procent per år. Målet är dessutom att växa streamingintäkterna med i snitt 35 procent per år. Anledningen till att intäktstillväxten väntas bli lägre än prenumeranttillväxten är att den genomsnittliga intäkten per kund generellt sett är lägre utomlands än i segment Norden.

2020 räknar vi med att Storytel växer streamingintäkterna med 36 procent till 1 960 miljoner. Det är inom bolagets prognosintervall (1,9–2,0 miljarder). Samtidigt tillkommer intäkter på ungefär 450–500 miljoner från förslagsverksamheten. Lönsamhetsmässigt räknar vi med att rörelsemarginalen förbättras, delvis genom skalfördelar, men det är ännu långt kvar till svarta siffror. Använder vi oss av en multipel på 3,5x ev/sales finns en uppsida på cirka 30 procent ett par år ut. Kanske ska Storytel värderas högre än så?

Samtidigt ser Storytel spännande ut på lång sikt. I dag är börsvärdet 10 miljarder kronor. Givet att Storytel kan upprätthålla tillväxttakten framöver så är uppsidan fortsatt stor. Det finns få bolag som över tid kan växa med såpass höga tillväxttal. Uppsidan i det optimistiska scenariot är med andra ord stor.

I den andra vågskålen finns en ökad konkurrens, risk för att Storytel tappar betydelsefulla förlag och titlar samt att tillväxttakten bromsar in (pessimistiskt scenario). En jämförelse med andra streamingbolag visar att Spotify, som är noterat i USA, faktiskt värderas lägre än Storytel sett till ev/sales-multiplar. Är det verkligen rimligt?

Storytel är ett spännande tillväxtbolag och de långsiktiga utsikterna är ljusa med en strukturellt växande marknad. Aktien har gått starkt sista månaderna och vi upplever att förväntningarna är relativt höga. Kanske behöver bolaget ett år på sig att växa in i värderingskostymen?

2020 är bolagets målsättning att dra ned på lanseringstempot något och försöka växa mer på befintliga marknader. Det är kanske helt rätt. Samtidigt finns risken att aktiemarknaden inte kommer uppskatta den tillfälligt långsammare lanseringsplanen och att bolagets tillväxtstory ifrågasätts.

Vi har tidigare haft ett köpråd på Storytel, men efter en kursuppgång på 60 procent sedan dess sänker vi nu detta till en neutral rekommendation.

Fotnot: Analysen publicerades först hos Börsplus den 15 januari 2020. Från och med 1 mars 2020 tar Börsplus över driften av Affärsvärlden.

Detta är en kortversion av Dags för ett nytt kapitel. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.