Hufvudstaden under förväntan

Fastighetsbolagets rörelsevinst nådde inte upp till analytikernas prognoser.

Hufvudstaden redovisar ett rörelseresultat före värdeförändringar på 275 miljoner kronor (283) för det första kvartalet 2015.

Analytikerna hade räknat med ett resultat på 284 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Bruttoresultatet var 284 miljoner totalt (292), varav driftsnetto för fastighetsförvaltningen (”bruttoresultat Fastighetsförvaltning”) stod för 278 miljoner (288) och bruttoresultat från parkeringsverksamheten för 5,9 miljoner (4,4).

Väntat totalt bruttoresultat var 292 miljoner och väntat driftsnetto var 289 miljoner.

Minskningen av driftnettot beror främst på kostnader i samband med uppgradering av varuhusen Femman samt NK, inklusive högre underhållskostnader vid evakuering av butikshyresgäster samt projektvakanser.

”Bruttohyrorna har ökat tack vare högre hyror vid omförhandlingar och nyuthyrningar vilket motverkats av kostnader för vakanta lokaler då några större kontorshyresgäster avflyttat”, meddelar bolaget.

Nettoomsättningen var 413 miljoner kronor (414), fördelat på 395 miljoner (397) i hyresintäkter från fastighetsförvaltningen och 18 miljoner (17) i intäkter från parkeringsverksamheten.

Analytikerna hade räknat med en nettoomsättning på 419 miljoner och hyresintäkter på 402 miljoner.

Överskottsgraden, i Hufvudstadens fall det totala bruttoresultatets andel av den totala nettoomsättningen, var 68,8 procent (70,5). Här väntades implicit 69,7 procent bland analytikerna.

Periodens värdeförändringar på förvaltningsfastigheter var +366 miljoner (+61) medan värdeförändringarna på räntederivat var -23 miljoner (-55).

Resultatet före skatt blev 589 miljoner (258). Nettoresultatet blev 447 miljoner (194), motsvarande 2,17 kronor per aktie (0,94) efter utspädning.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.