Husqvarna toppar förväntningarna

Skogs- och trädgårdsproduktbolaget Husqvarna redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten minskade tillsammans med en försämrad marginal.

Omsättningen steg 6,4% till 10 180 miljoner kronor (9 570). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 9 197.

Rörelseresultatet blev 926 miljoner kronor (997). Rörelsemarginalen var 9,1% (10,4). Valutakursförändringar påverkade resultatet med cirka 65 miljoner kronor.

VD Henric Andersson lyfter att bolaget hade ett rekordstarkt kvartal i fjol.

”Vi levererade en stark organisk försäljningstillväxt på 6% under tredje kvartalet med stärkta marknadspositioner inom alla divisioner. Resultatet påverkades positivt av en gynnsam stanna-hemmatrend men bör också ses mot bakgrund av ett rekordstarkt motsvarande kvartal i fjol. Genomförandet av koncernens strategi fortskrider som planerat”, kommenterar bolagschefen.

Justerat rörelseresultat utföll också på 926 miljoner kronor (997), väntat var 699, med en justerad rörelsemarginal på 9,1% (10,4).

Resultatet efter skatt blev 631 miljoner kronor (653), analytikerkonsensus 509.

Resultat per aktie hamnade på 1,10 kronor (1,14).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1 764 miljoner kronor (3 925).

Henric Andersson nämner att kostnader för råvaror och logistik hade en negativ effekt på rörelseresultatet, samt att pandemin fortsätter att påverka bolaget. Husqvarna försöker skydda leveranskedjan och ökar lagernivåerna med flit

Husqvarna, Mkr Q3-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 10 180 9 197 10,7% 9 570 6,4%
Rörelseresultat 926 997 -7,1%
Rörelsemarginal 9,1% 10,4%
Rörelseresultat, justerat 926 699 32,5% 997 -7,1%
Rörelsemarginal, justerad 9,1% 7,6% 10,4%
Nettoresultat 631 509 24,0% 653 -3,4%
Resultat per aktie, kronor 1,10 1,14 -3,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 764 3 925 -55,1%

Konsensusdata från Bloomberg