Icas satsning på online beräknas påverka marginalen i Sverige negativt med 0,1%

Detaljhandelsbolaget Ica håller i eftermiddag en kapitalmarknadsdag i digitalt format. Ica-gruppen meddelar även att uppstarten av ICA Sveriges nya onlinelösning, som genomförs för att möta den snabba tillväxten online, får en beräknad marginaleffekt om minus 0,1 procent för Ica Sverige under 2021 och mindre än minus 0,1 procent 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.
De nya marknadsförhållanden som covid-19-pandemin medfört har inneburit större fokus på prisvärde, nya arbetssätt, tuffare krav på fungerande leverantörskedjor, ett större intresse för hälsa och hållbarhet men framförallt har 2020 utmärkts av en accelererande tillväxt inom online.För att möta efterfrågan fortsätter Ica-gruppen att satsa inom online. De kommande två åren kommer att innebära flera viktiga steg inom Ica Sveriges e-handel. Ett av dem är plattformsbytet för kunder och butiker och ett annat är uppstarten av det nya högautomatiserade e-handelslagret i Stockholm. De nya onlinelösningarna inom Ica Sverige beräknas få en marginaleffekt om minus 0,1% under 2021 och mindre än minus 0,1% 2022.

Apotek Hjärtat tar marknadsandelar online och satsar nu på att ytterligare stärka närvaron och skapa en mer lönsam online-affär. Rimi Baltic fortsätter att expandera sitt online-erbjudande som startade i år.

Bolaget meddelar också att investeringsnivån för 2021 bedöms uppgå till 3,5 miljarder kronor, vilket är lägre än årets nivå på 5,0 miljarder kronor. Skillnaden mellan åren beror främst på lägre investeringsnivå i Ica Fastigheter som genomförde ett större förvärv av en lagerfastighet 2020.