Ihållande medvind – köp

ANALYS Lindab har rusat på börsen senaste året. Men än är det inte slut på bränsle i tanken.

KÖP Ventilationsfirman Lindab köpstämplades senast i nr 1–2/2019 kring 67 kronor, vilket givet nuvarande kurs kring 95 kronor innebär en avkastning på över 40 procent på knappt ett år. Än bättre såg det ut i somras då aktien i mitten av juli var uppe i som mest nära 120 kronor. Därefter har dock dystrare konjunktursignaler satt sina spår i aktiekursen.

Halvårsrapporten var det emellertid inte många fel på. Den organiska tillväxten var 5 procent under andra kvartalet medan rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med hela 61 procent. På den negativa sidan var det framförallt affärsområdet Profile Systems som utvecklades svagt, med en organisk tillväxt på -7 procent i kvartalet, drivet av en avmattning på framförallt den svenska marknaden, som står för omkring hälften av affärsområdets omsättning.

Affärsvärlden lutar åt att Lindab har potential att nå tvåsiffriga marginalnivåer, i linje med bolagets finansiella mål, inte minst via de genomgripande förändringar som nye vd:n Ola Ringdahl genomfört.

Vidare finns alltjämt en renodlingspotential i Lindab. Tidigare problembarnet Building Systems behölls inom koncernen när Lindabs utvärdering kring verksamhetens framtida ägande bara erhöll ett par skambud på verksamheten. Under andra kvartalet ökade affärsområdets rörelsemarginal från -1,8 procent i fjol till +7,0 procent. Håller den utvecklingen i sig kan Lindab möjligen avyttra verksamheten till en mer rimlig prislapp framöver.

Och redan innan en eventuell avyttring har Lindabs finanser stärkts rejält de senaste åren. Nettoskulden/ebitda-resultatet, exklusive IFRS 16-effekter, lär vid årsskiftet understiga 1,0, vilket ger Lindab gott om förvärvsutrymme.

Även om den stora omvärderingen ligger bakom Lindab så finns det fortsatta drivkrafter för en fortsatt god kursutveckling. Affärsvärlden behåller köprådet.

Detta är en kortversion av Lyfter med nya drivkrafter. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här