IMF tror på tillbakagång för Kinas ekonomi

Revideringen hänvisas till bland annat den tekniska frikopplingen med USA och finansiella risker på hemmaplan.
Tillbakagång för Kina spår IMF.

Internationella valutafonden, IMF, sänker tillväxtprognosen för Kina till 7,9% under 2021, jämfört med tidigare 8,2% (prognos från i oktober 2020). Det skriver South China Morning Post.

Revideringen hänvisas till bland annat den tekniska frikopplingen med USA och finansiella risker på hemmaplan.

Enligt IMF riskerar den tekniska frikopplingen att trimma 1,8% av Kinas tillväxt på lång sikt.

De finansiella riskerna relaterar till finansieringssvårigheter av kinesiska bolag som verkar i Hongkong. Finansmetropolen står för cirka en tredjedel av den totala företagsfinansieringen i Kina och 60% av direktinvesteringarna.

Efter den politiska oron i Hongkong och USA:s beslut att införa nya sanktioner spekulerar nu många i risken att kinesiska bolag i Hongkong stryps tillgång till dollarfinansiering.

En annan riskfaktor för Kinas tillväxt är skulduppbyggnaden. Från att initialt ha plågat lokalregeringar har den nu även spillt över på företag och banksektorn. Bara under förra året ska företagens skulder ha ökat med 10% till 127% av Kinas BNP.