IMF varnar för sjunkande bopriser

Nedåtrisker för bostadspriserna är förhöjda globalt. Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i ett delakapitel i sin kommande Global Financial Stability Report (GFSR).

“Den senaste statistiken verkar peka på ökade nedåtrisker för bostadspriserna över kommande 1-3 år i vissa länder. Detta kan vara en källa till oro för finansiella stabilitet och för de globala makroekonomiska utsikterna på medellång sikt”, skriver IMF.

IMF skriver att den samtidiga snabba boprisuppgången i många länder de senaste åren har ökat farhågorna för de potentiella konsekvenserna om de skulle förbytas till koordinerad stor nedgång.

Mot bakgrund av detta har de undersökt risken för en boprisnedgång i 32 länder – både utvecklade länder och tillväxtekonomier – samt större städer i dessa länder. Analysen visar att svagare momentum i priserna, övervärdering, överdriven kredittillväxt och stramare finansiella förhållanden förutsäger ökade risker upp till tre år framåt i tiden.

“Denna mätning av risker mot huspriserna hjälper till att förutsäga nedåtrisker för BNP-tillväxten bättre än andra enkla mått på obalanser för bostadspriserna och är därmed en modell för tidiga varningar om finansiella kriser”, skriver IMF.

Analysen visar att risken för en nedgång nu (fjärde kvartalet 2017) är förhöjd, jämfört med den långsiktiga medianen sedan 1990. Samtidigt är den lägre än den var just före finanskrisen 2008. Det har också skett ett skifte, där länder med höga risker 2007 nu har lägre risker, och vice versa. Det finns dock ett antal länder som hade förhöjda risker då och även har det nu.

IMF:s analys indikerar vidare att makrotillsynsåtgärder kan minska nedåtriskerna för bostadspriserna, särskilt åtgärder som tar sikte på stärka låntagarnas motståndskraft, som begränsningar av hur hög belåning man får ha.

Penningpolitik kan också påverka nedåtriskerna genom sin koppling till finansiella förhållanden, men utöver detta finner IMF också att oväntade lättnader av penningpolitiken kan är kopplat till minskade nedåtrisker för bostadspriserna, men bara på kort sikt, upp till ett år, i utvecklade länder.

“Det övergripande resultatet pekar alltså på en högre effektivitet i riktade och lägliga makrotillsynsåtgärder snarare än penningpolitiken för att minska nedåtriskerna”, skriver IMF.

Vidare verkar kapitalinflöden vara förknippade med högre bostadspriser på kort sikt och ökade nedåtrisker på medellång sikt i utvecklade länder, vilket enligt IMF gör att det i vissa fall kan vara försvarbart att reglera kapitalflöden. De påpekar dock att detta i varje fall måste vägas mot fördelarna av fria och oreglerade kapitalflöden.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.