Implantica rusar 60 procent i premiärhandeln

Medicinteknikbolaget Implantica, med inriktning på implanterbara medicinska instrument och e-hälsa, började idag den 21 september att handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget är baserat i Schweiz och noteringen sker genom SDB, svenska depåbevis.
Raketaktie
Erbjudandet att teckna aktier var mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt, samt bland allmänheten i Sverige och blev kraftigt övertecknat.

Erbjudandet omfattar 16,92 miljoner depåbevis till en fast teckningskurs på 65 kronor per debåbevis. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 2,54 miljoner depåbevis. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen att tillföras 1 265 miljoner kronor före emissionskostnader, vilket motsvarar ett börsvärde på 4,19 miljarder kronor.

Bolaget hade engagerat fem ankarinvesterare i erbjudandet; Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder på uppdrag av flera fonder, TIN fonder, Skandia och Nordea Fonder på uppdrag av, bland andra, fonden Nordea Innovation Stars.

– Intresset i Implantica har varit överväldigande och erbjudandet övertecknades kraftigt. Jag vill personligen tacka alla investerare samt Pareto Securities och Nasdaq för deras stöd under denna spännande resa. Som ni vet, arbetar vi för ett paradigmskifte i behandlingen av sura uppstöttningar och har nu möjligheten att föra e-hälsa och avancerad teknologi in i kroppen genom våra två plattformsteknologier, säger doktor Peter Forsell, vd och grundare av Implantica.

Delåbeviset har hittills idag handlats till 110,50 kronor som högst betalt och 94,09 kronor som lägst betalt. Klockan 09:55 var senast betalt 104 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 60 procent jämfört med teckningskursen på 65 kronor. Depåbevis för 170 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag.