Inflationstakten 0,2% i november

Inflationstakten enligt KPIF var 0,2% i november 2020. Det är en nedgång från oktober då inflationstakten var 0,3%.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

KPIF var oförändrad från oktober till november, visar siffror från SCB. Under motsvarande period 2019 steg priserna med 0,1%.

Främst påverkades månadsförändringen av högre boendekostnader, och högre elpriser och en uppgång inom posten avskrivningar bidrog.

Detta motverkades främst av lägre priser inom grupperna drift av fordon och transporttjänster.

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,2% i november 2020. I oktober var inflationstakten 0,3%.

Främst påverkades inflationstakten påverkades främst av fortsatt låga el- och drivmedelspriser. Låga priser på energiprodukter har bidragit till en lägre inflationstakt under hela året. Inflationstakten exklusive energiprodukter var 1,1% i november, samma som i oktober.

Prisnedgångarna motverkades framförallt av högre boendekostnader, samt av högre kostnader för nyttjande av egnahem.