Ingves: Fler åtgärder kan behövas

Om krisen skulle bli mer utdragen kan det behövas mer finanspolitiskt stöd, sade riksbankschef Stefan Ingves under finansutskottets årliga öppna utfrågning om det aktuella stabilitetsläget.
Riksbankschef Stefan Ingves
Riksbankschef Stefan Ingves. Foto: TT

”Pandemin har satt ett stort avtryck på ekonomin både i Sverige och globalt,” sade riksbankschef Stefan Ingves under finansutskottets årliga öppna utfrågning om det aktuella stabilitetsläge, där även  finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund, generaldirektören för Finansinspektionen, Erik Thedéen, samt riksgäldsdirektör Hans Lindblad medverkade.

Under utfrågningen lyfte Stefan Ingves fram att de åtgärder som under pandemin vidtagits av såväl regeringar som centralbanker runt om i världen har hållit en global finanskris stången. Samtidigt pekade han på vikten av att olika politikområden fortsätter att samverka för att bidra till återhämtningen och sade att det kan behövas mer finanspolitiskt stöd om krisen blir mer utdragen. Detta dels genom generella åtgärder och dels genom åtgärder riktade mot utsatta sektorer och branscher. Riksbanken står också redo att bidra med den likviditet som behövs för att ge stöd åt kreditförsörjningen.

Ingves pekade även på risker som finns på längre sikt, bland annat på risker förknippade med de stödåtgärder som satts in under krisen, med en ökad privat och offentlig skuldsättning i flera länder. Dessutom menade han att stödåtgärderna kan leda till att den finansiella sektorn räknar med att alltid bli räddad av regeringar och  centralbanker, vilket kan leda till större risktagande.

Vissa risker är större utanför Sverige, sade han, men det finns även här betydande risker såsom hushållens höga skuldsättning.

”När det ekonomiska läget tillåter behöver motståndskraften åter stärkas”, sade Ingves, och pekade bland annat på att det är viktigt att fastslagna regelverk behålls och att bankerna successivt behöver bygga upp sin kapital- och likviditetsbuffertar om de använt delar av dessa.