Ingves: Ingen oro för kronans växelkurs

Riksbankschef Stefan Ingves har ingen som helst oro för kronans växelkurs. Det sade han vid en frågestund efter ett tal hos Nationalekonomiska föreningen på tisdagen.

”Jag är inte orolig för växelkursen. Vi har en rörlig växelkurs, det har vi haft sedan 1992”, sade han som svar på en fråga om Riksbanken känner oro för kronan.

Han tillade att det kan finnas något som gjort att den reala växelkursen trendmässigt försvagats under lång tid, men att han inte vet vad det skulle vara.

”Jag kan inte svara på det i dag”, sade han.

Det omtag i analysen av växelkursen som riksbankschef Stefan Ingves efterlyste vid det senaste räntemötet handlar om att bättre förstå långsiktiga trender i kronans reala växelkurs.

Det sade han till journalister efter talet hos Nationalekonomiska föreningen på tisdagen.

”Vi vill så gott det nu går försöka förstå de långsiktiga trenderna i växelkursen bättre än vi gjort tidigare”, sade han.

Enligt protokollet från räntemötet i slutet av april sade Stefan Ingves att han för egen del undrar om det inte är dags för ett omtag när det gäller analysen av växelkursen.

”[K]an det möjligen vara så att den reala växelkursen har försvagats av skäl som ligger utanför det konjunktursammanhang som vi fokuserar på?”, frågade han sig.

Stefan Ingves utvecklade nu detta med att säga att Riksbanken i den penningpolitiska rapporten i oktober hade en fördjupningsruta där de studerade kronans reala utveckling på längre sikt.

”Vi kom i den rutan till slutsatsen att den reala växelkursen var svagare än tidigare, men vi gick aldrig riktigt i mål den med analysen”, sade han och tillade att Riksbanken därför behöver titta på detta ”några varv till”.

Stefan Ingves sade att han i dagsläget inte kan säga om Riksbankens prognoser för växelkursen mätt i KIX-index kommer att göras annorlunda till följd av denna fördjupade analys. Han sade att dessa prognoser har ett kortare tidsperspektiv, men att den långsiktiga svagare jämviktsnivån ”finns med i bakhuvudet”.

”Som en slags bakomliggande tanke kring jämvikten i svensk ekonomi är det här en fråga som är väl värd att lägga tid på”, sade han.

Han sade att andra aspekter av detta är den långsiktiga utvecklingen av handels- och bytesbalans över tid, där överskotten i båda fall krympt och Sverige numer har underskott i utrikeshandeln.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.