Ingves: Ränteförväntningarna kan utgöra ett hot mot finansiell stabilitet

"Förväntningar om låga räntor länge kan leda till utmaningar för finansiell stabilitet." Det sade riksbankschefen Stefan Ingves i ett inledningsanförande i riksdagens finansutskott, enligt ett förskrivet pressmeddelande.

Han framhöll också att hushållens skuldsättning utgör en stor sårbarhet i svensk ekonomi och förespråkade åtgärder inom bostads- och skattepolitik för att minska riskerna.

Riksbankschefen pekade på sårbarheterna med ett stort, koncentrerat och sammanlänkat banksystem som det svenska, där bankerna också har begränsade kapitalnivåer.

Han framhöll samtidigt att bankerna, genom sin utlåning till såväl hushåll som företag, är exponerade mot prisfall på fastigheter.

Stefan Ingves tog också upp cyberhot, som till sin natur är globalt, och sade att konsekvenser av cyberattacker lätt kan spridas över landsgränser.

Detta i kombination med att finansiella företag blir mer och mer gränsöverskridande ökar vikten av internationellt samarbete inom detta område. Dessutom kan en cyberattack potentiellt utgöra en systemrisk och därför är ett nära samarbete mellan privat och offentlig sektor nödvändigt för att hantera det växande cyberhotet.

Stefan Ingves förespråkade att finansiella företag fortsätter att stärka sin motståndskraft mot cyberattacker.

”En viktig utgångspunkt är att cyberattacker kommer att lyckas och att organisationer därför måste förbereda sig på att hantera intrång”, sade riksbankschefen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.