Intrum över förväntan

Kredithanteringsbolagets vinst och omsättning kom innågot över prognoserna.

Intrum rapporterar ett justerat rörelseresultat om 1.476 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019. Infront Datas snittestimat, utifrån fyra analytikers prognoser, låg på 1.423 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 3.786 miljoner kronor i kvartalet, mot ett snittestimat om 3.642 miljoner kronor.

Rapporterat rörelseresultat blev 1.375 miljoner kronor, mot snittestimatet på 1.113 miljoner kronor.

Kredithanteringsbolaget Intrum hade ett säsongsmässigt lägre kvartalsresultat i sin kredithanteringsverksamhet (CMS) under det tredje kvartalet än under det andra kvartalet. Omsättningen har ökat jämfört med föregående år då bolaget efter förvärvet av Solvia och transaktionen med Intesa Sanpaolo har större verksamhet i södra Europa.

Intrum uppger sig göra framsteg i sitt effektiviseringsprogram som lanserades i juli 2019 och har en målsättning om att uppnå 60 miljoner euro i effektiviseringsförbättringar.

Intrum “såg redan effekter kopplade till våra gemensamma kostnader i slutet av kvartalet. Vi förväntar oss att majoriteten av effektiviseringarna kommer att ge effekt på resultatet 2020”, skriver Mikael Ericson i vd-ordet i rapporten för det tredje kvartalet.

Justerad nettoomsättning inom kredithanteringstjänster ökade med 23 procent till 2.726 miljoner kronor i det tredje kvartalet (2.217) medan justerat verksamhetsresultat stärktes med 9 procent till 651 miljoner kronor (597). Den justerade marginalen var därmed 24 procent (27).

För portföljinvesteringar var den justerade nettoomsättningen upp 8 procent till 1.687 miljoner kronor (1.557) och justerat verksamhetsresultat ökade 48 procent till 1.236 miljoner kronor (837). Det gav en justerad verksamhetsmarginal på 73 procent (54).

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 831 miljoner kronor (927). Avkastningen på portföljinvesteringar ökade till 15 procent i kvartalet (13).

På rullande tolv månader var resultatet per aktie 19:66 kronor efter 14:18 kronor under helåret 2018. Intrum siktar sedan tidigare på att nå upp till 35 kronor för 2020.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.