Jakten på börsens nästa kursraket

BÖRSSPANING Vad kännetecknar börsens bästa aktier? Affärsvärlden Analys+ har tittat i backspegeln och därefter blickat framåt.

Sätten att tjäna pengar på börsen är otaliga, men ett av de bästa måste vara att tidigt hitta små, högkvalitativa tillväxtbolag och att behålla dem i flera år. Sådana här ”compounders”, som växer i ur och skur, tenderar dessutom ofta att förbättra lönsamheten och värderas upp. Kombinationen tillväxt, marginalexpansion och multipelexpansion är det bästa receptet på en mångdubblare.

Medan många investerare jagar ”tenbaggers” bland olönsamma forsknings- och teknikbolag på börsens smålistor, ofta med uselt resultat, har konkurrensen om compounders stundtals varit väldigt begränsad. Det gäller i synnerhet bland de mindre bolagen. Låt oss syna några exempel i backspegeln.

AKTIERÅD VI GÄRNA MINNS
Några av Affärsvärldens bästa köprekommendationer de senaste åren, sett i ett längre perspektiv än vårt normala ettårsperspektiv, har varit i just denna typ av bolag:

* Bahnhof är upp över 170 procent sedan köprådet den 5 november 2014.
* Beijer Ref är upp över 200 procent sedan köprådet den 23 maj 2012.
* AQ Group är upp över 250 procent sedan köprådet den 22 augusti 2012.
* CTT Systems är upp över 570 procent sedan köprådet den 24 september 2014.
* Kopparbergs är upp över 650 procent sedan köprådet den 23 januari 2013.
* Vitrolife är upp över 1 900 procent sedan köprådet den 18 januari 2012.

Vad kännetecknade bolagen ovan vid rekommendationstillfället?

* Bolagen var små, men väletablerade. De var inga start-ups eller nykomlingar. Bolagen omsatte 160 miljoner–5,8 miljarder kronor, med ett genomsnitt på 1,7 miljarder och medianen på 1 miljard.
* Värderingen var låg eller modest i de flesta fall med Beijer Ref på p/e 12, AQ Group på p/e 11, Kopparbergs på p/e 9 och Bahnhof på p/e 14. Vitrolife och CTT Systems var något högre värderade vid p/e 19 respektive p/e 22.
* Grundaren var vd och/eller huvudägare i AQ, Kopparbergs och Bahnhof.
* Flera av bolagen hade en tydligt skalbar affärsmodell som ger god marginalpotential: CTT, Kopparbergs, Vitrolife.

TILLVÄXT FRAMFÖR ALLT
Men viktigast var att alla bolagen kunde uppvisa en flerårig historik med trendmässig, tvåsiffrig procentuell tillväxt. Vissa låg kring 10 procent, andra över 20 procent. Diagrammen nedan visar bolagens omsättningshistorik ut, per senast avslutat räkenskapsår, vid rekommendationstillfället:

Det här övningen går naturligtvis att kritisera som ”cherry picking”. Rekommenderade inte Affärsvärlden några bolag med liknande karaktär med betydligt sämre resultat? Det gjorde vi alldeles säkert, men då brast det i vår bedömning av framtidsutsikterna. Och det betyder inte att små, gärna grundarledda tillväxtbolag till låg värdering är en dålig utgångspunkt i jakten på nästa stora börsvinnare.

Tillväxtbolag kan tappa stilen av flera skäl. Exempelvis kan det vara vanskligt att bli fäst vid modebolag som rider på het, kortsiktig trend. Klädtrion Björn Borg, Wesc och Odd Molly var alla glödheta tillväxtbolag i några år, men tappade sedan stilen i varierande grad. Se upp med hypebolag/”fads”, och extra mycket så om inträdesbarriärerna är låga och konkurrensen hård.

Många bolag som ridit på den starka svenska byggkonjunkturen på senare år har en fin tillväxttrend i bagaget. Men hur klarar de sig i sämre tider? Vad händer när bostadsbyggandet viker? Se upp med att extrapolera historisk tillväxt i bolag där tillväxten huvudsakligen är av cyklisk karaktär.

Ett exempel kan vara Garo som sedan 2012 växt med 16 procent per år och som Affärsvärlden säljrekommenderade i nr 49/2017. Höga multiplar på cykliska vinster tyckte vi verkade riskabelt. Sett i ett längre perspektiv faller tillväxten till 7 procent i genomsnitt, med långa perioder präglade av svag tillväxt. Sammataget inga dåliga siffror, men heller inte tillräckligt för att kvalificera sig till compounder-klassen.

Slutligen gäller det att se upp med bolag där branschförutsättningarna förändrats, till exempel genom digitaliseringen. H&M var i många år en global mästare i att öppna klädbutiker i snabb takt. När e-handeln sedan började ta andelar hamnade bolaget på efterkälken. Juryn är fortfarande ute i detta fallet, men de som (likt undertecknad) extrapolerade historiska siffror lite för långt in i framtiden har blivit besvikna.

NÄR NIBE VAR ETT FYND
Nibe
med vd och storägare Gerteric Lindqvist är tveklöst ett av börsens allra mest välskötta bolag. Tillväxten och kostnadskontrollen är i världsklass. Så här såg bolagets omsättningshistorik ut efter att bokslutet för 1999 redovisats:

Snittillväxten under dessa år var hela 25 procent per år. Men strax efter årsskiftet 1999/2000, när de flesta var upptagna med att jaga groteskt överprissatta it- och telekom-aktier, gick Nibe att köpa för p/e 11.

Kanske att någon invände att det var ett cykliskt verkstadsbolag som inte borde åsättas så höga multiplar sent i konjunkturen. Dessutom var Nibe inte testat i dåliga tider, på samma sätt som bolaget är i dag.

Fair enough, men om polletten inte trillade ner i början av 2000, så gavs en ny chans i början av 2003. När Nibe redovisat bokslutet för 2002, och växt med 22 procent per år genom en lågkonjunktur, med oförändrad lönsamhet, började bilden som kvalitetsbolag att klarna. Och då var p/e-talet inte högre än 14.

JAKTEN PÅ NÄSTA COMPOUNDER
En bra utgångspunkt i jakten på nästa compounder-succé på Stockholmsbörsen är att:

* Leta efter ”riktiga” bolag som har fått igång försäljningen på framförallt de mindre listorna, First North, Aktietorget, NGM.

* Ladda ner årsredovisningar och mata in historiken i Excel. Hur hög har den trendmässiga tillväxten varit historiskt? Addera gärna andra filter: hur är vinstkvaliteten? Ökar lönsamheten med tillväxten? Är skuldsättningen rimlig? Etc.

Det finns numera datatjänster som säkert kan snabba upp processen, men undertecknad finner en viss charm i att göra det själv. Då hinner man snabbt skumma årsredovisningen och samtidigt få sig en bild av verksamheten.

KANDIDATERNA
Givet var vi befinner oss i börscykeln samt den småbolagshausse vi haft på senare år är det naturligtvis svårare att göra riktiga fynd i dag. Men om bolagen är lite dyra i dag, så kan ju prislappen falla till mer attraktiva nivåer framöver. Därför är det inte fel att ha en bevakningslista med kandidater.

Först skulle jag vilja slå ett slag för ett par bolag som redan köprekommenderats i tidningen: teknikkonsulten Eurocon och teknikföretaget Firefly. Båda har tvåsiffrig trendmässig tillväxt i backspegeln och är ännu så små att få institutioner orkat ägna någon tid åt dem.

Eurocon har visserligen ridit på en god konsultkonjunktur och har en lönsamhet över trend, men p/e-talet på fjolårets vinst är bara 12,5. I Firefly är p/e-talet 17,5, men bolaget har god medvind och rörelsemarginalen var bara knappt 9 procent i fjol, att jämföra med rekordet på 14 procent. Är det här nästa CTT Systems respektive Sweco kanske?

Ett annat bolag som undertecknad synat i tidningen är medicinteknikbolaget C-Rad, som kommer från en bakgrund som förlusttyngt förhoppningsbolag. Men bolaget har höga bruttomarginaler och god skalbarhet. På så vis påminner det om CTT Systems och Vitrolife. Går C-Rad att köpa till ett rimligt pris när de har break-even inom räckhåll och risken för ytterligare nyemissioner är liten så kan risk/reward vara riktigt bra.

C-Rad blev som aktierekommendation fel, då jag satte vänta och aktien har handlats upp rejält tack vare god tillväxt. Fjolåret slutade dock med förlust och aktien handlas nu till 7,3 gånger omsättningen. Kanske går aktien en fantastisk framtid till mötes, men på de här värderingsnivåerna finns inte utrymme för bakslag. Hela compounder-övningen går ut på att köpa tillväxtbolag till underpris och därmed ha en säkerhetsmarginal. Just nu är det svårt att se en sådan säkerhetsmarginal i C-Rad.

Håll också ett öga på First North-noterade och Melker Schörling-kontrollerade industribolaget Absolent. Justerat för den stora nettokassan är p/e-talet knappt 20 på fjolårets resultat. Det är svårt att tala om ett oupptäckt fynd, men så här tunna aktier kan lätt fladdra till och bli riktigt billiga när börsen skakar.

Här är några andra mindre tillväxtbolag att hålla ett öga på:

Irisity: Säkerhetsföretag med god tillväxt, om än från låga nivåer. Hög bruttomarginal. Men värderas till cirka 4 gånger omsättningen.

Wise Group: Rekryterings- och bemanningsbolag med tvåsiffrig tillväxt i många år. P/e 15 efter ett mellanår lönsamhetsmässigt i fjol.

Image Systems: Ett litet bolag vars största dotterbolag ridit på den goda sågverkskonjunkturen. Andra dotterbolaget Motion Analysis är spännande. Låg värdering av omsättningen. Vände till vinst i fjol.

Addvise: Rikard Akhtarzands nya börsbygge inom laboratorieutrustning. Växer snabbt framförallt via förvärv, men skuldsättningen är hög.

Moberg Pharma: Bland börsens högsta tillväxttal i backspegeln, men har också tryckt en hel del aktier. Aktien fick köpråd nyligen, men då på grund av ”gratis” fas 3-optioner. Hög skuldsättning en risk.

Rejlers: Väldigt fin tillväxthistorik med cirka 15 procent per år under lång tid. Dock lönsamhetsproblem på senare år. Ny vd från ÅF ombord från i år. Bra potential vid fortsatt god tillväxt och återställd lönsamhet.

BLICKA FRAMÅT
När bolag med en fin tillväxthistorik och låg värdering funnits är det naturligtvis bara steg ett. I nästa steg måste man bilda sig en uppfattning och hur rimligt det är att extrapolera den fina historiken. Vilka är bolagets konkurrensfördelar? Hur är höga inträdesbarriärerna? Vilken penetrationsnivå har bolagets produkter? Och så vidare. Men det är en annan artikel.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.