Järnmalmspriset fortsätter rasa efter Kina-löfte om att minska stålproduktionen

Järnmalmspriset fortsätter rasa efter att Kina går vidare med ett löfte om att minska stålproduktionen. Det skriver Bloomberg News.
Järnmalm
Järnmalm handlas nu vid lägsta nivån på åtta månader och priset har rasat mer än 40% sedan toppen i maj.

Kina har upprepade gånger uppmanat stålverk hela året att minska produktionen för att minska föroreningar. Produktionsminskningen i juli signalerar att åtgärderna börjat träda i kraft.

Även stålpriset har följt med nedgången i järnmalmspriset, om än mycket lindrigare.

”Stålpriserna globalt har börjat svalna som vi förväntade oss, och vi håller fast vid vår uppfattning att det kommer att bli ytterligare sänkning av priserna för återstoden av 2021 och fram till 2022, när den kinesiska efterfrågan från byggindustrin försvagas”, skriver Fitch Solutions.