Kepler Cheuvreux har skilda uppfattningar kring banker inför rapportsäsongen

Kepler Cheuvreux har gjort en genomgång av banktrion SEB, Nordea och Handelsbanken inför Q3-rapporterna.
Foto: Alexander Larsson Vierth/TT, Helena Landstedt/TT och Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT
För SEB:s del räknar Kepler med att Q3 blir ett sekventiellt bättre kvartal med en förbättring av rent rörelseresultat på sex procent, mätt i kvartalstakt. Även kreditavsättningarna väntas bli lägre.

”Inför rapporten gör vi positiva förändringar av våra prognoser om 2-3 procent för 2020-2022 mot bakgrund av högre handelsintäkter i det tredje kvartalet 2020 och något lägre kreditförluster för 2021-2022. Prognosförändringarna gör att vi höjer riktkursen till 78 kronor (75). Minska upprepas”, skriver Kepler.

För Nordeas del är det fortsatt köp och riktkursen 7,50 euro som gäller. Bankens finansiella mål för 2022 är på väg att uppnås och inför Q3-rapporten görs endast mindre förändringar i vinstprognosen 2020-2022.

”Vi förväntar oss att kärnvinsten från banken kommer att öka 10 procent mätt som årstakt, vilket är den högsta ökningstakten av samtliga nordiska storbanker”, skriver Kepler.

Om Handelsbanken skriver Kepler att det är ett attraktivt defensivt val och baserat på var vi befinner oss i cykeln borde aktien handlas till en premie gentemot nordiska konkurrenter. Kepler upprepar köp och riktkursen 97 kronor.