KI sänker tillväxtprognosen

Svensk BNP minskade oväntat det andra kvartalet i år, samtidigt som sysselsättningen föll för andra kvartalet i rad. Det är nu tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas.

Det skriver Konjunkturinstitutet, KI, i sin konjunkturuppdatering på tisdagen.

BNP väntas öka med 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år. I juniprognosen spådde KI en BNP-tillväxt på 1,8 procent i år och 1,4 procent nästa år.

I den svenska tillverkningsindustrin har stämningsläget försämrats snabbt den senaste tiden och indikatorer pekar på att exportorderingången minskar. Risken för en ytterligare upptrappning av det internationella handelskriget, brexit och konflikterna i Mellanöstern skapar osäkerhet och försämrar tillväxtutsikterna på ett globalt plan, inte minst i Europa.

Om något bedöms riskerna ha ökat under sommaren. Sammantaget innebär detta att utsikterna för den svenska ekonomin nu ser något sämre ut än i juni.

Inflationen faller tillbaka i år och blir något lägre än 2 procent både i år och nästa år. Lägre räntor i omvärlden bidrar till att Riksbanken avvaktar med nästa räntehöjning till hösten 2020.

Arbetslösheten väntas stiga från 6,4 till 6,5 procent nästa år.

Det finansiella sparandet i offentlig sektor minskar i år till 0,1 procent av BNP, vilket är lågt för att vara i en högkonjunktur. Nästa år spås ett underskott på 0,1 procent. Det är en nedrevidering med 0,1 respektive 0,2 procentenheter från juniprognosen.

Budgetutrymmet för nästa år är i det närmaste obefintligt enligt KI:s beräkningar. Budgeten väntas ändå innehålla ofinansierade åtgärder om drygt 20 miljarder kronor, vilket innebär att finanspolitiken i stort sett blir neutral. De strukturella sparandet väntas därmed bli nära noll nästa år.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.