KI ser ökad omsättning i handeln

Omsättningen inom handeln är nu på samma nivå som i början av november, enligt Konjunkturinstitutets senaste extramätning.
Klädhandel
Foto: Henrik Montgomery/TT

Enligt Konjunkturinstitutets senaste extramätning är näringslivets omsättning de senaste två veckorna i princip oförändrad jämfört med undersökningen i januari. Jämfört med ett normalläge ligger minskningen för näringslivet som helhet på 11%. I januari hade omsättningen minskat med 12% och i maj låg minskningen på 20%.

Samtidigt fortsätter hotell- och restaurangbranschen att drabbas hårt av pandemin och restriktionerna som införts. Det nuvarande omsättningstappet i branschen beräknas enligt Konjunkturinstitutet ligga på 63%, 2 procentenheter mer än för förra undersökningen. Omsättningstappet har legat på över 60% sedan i november.

Andelen företag i näringslivet som har en lägre omsättning än normalt ligger nu på 48%, en i princip oförändrad nivå jämfört med den föregående undersökningen. I maj var motsvarande andel 74%.

Inom handeln svarar 50% av företagen att omsättningen är lägre än normalt, en minskning med 4 procentenheter jämfört med januari.

Samtidigt svarar 36% av företagen inom tillverkningsindustrin att omsättningen är lägre än normalt, en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra undersökningen.

Inom tjänstesektorn uppger 53% av företagen att de har en lägre omsättning än normalt, i förra undersökningen var det 51%.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet uppger drygt 20% av företagen att de har en lägre omsättning än normalt.

Andelen företag inom totala näringslivet som svarar att det inte finns en risk för avveckling är nu 76%.