Kinas låga tillväxt drabbar Sverige

Det finns ett starkt samband mellan Kinas producentpriser och tillväxten i svensk industri, säger en makroexpert.

Men det är inte handelskriget som är Kinas värsta huvudvärk utan den svaga inhemska efterfrågan, säger hon.

Kinas ekonomi fortsatte att bromsa in under det andra kvartalet. BNP ökade med 6,2 procent jämfört med samma period i fjol, den lägsta siffran sedan 1992.

– Siffran är relativt låg, men inte förvånande då tillväxten mattats av under de senaste åren, säger Eugenia Fabon Victorino, Asienchef på banken SEB i Singapore.

Handelskonflikten med USA är en av flera orsaker till nedgången men inte nödvändigtvis den största. Den minskade inhemska efterfrågan är en minst lika viktig faktor, säger Fabon Victorino.

– Handelskriget påverkar definitivt det ekonomiska stämningsläget i Kina, men är inte den enda faktorn som håller tillbaka tillväxten. Det är en cyklisk nedgång i den globala handeln som snarare förvärras av handelskriget.

Sverige påverkas
Siffror från Kinas tullmyndighet visar att landets export minskade 1,3 procent i juni jämfört med samma period i fjol. Importen minskade samtidigt 7,3 procent.

Medan exportsiffrorna visar på effekten av handelskriget visar importsiffrorna, som minskat mycket snabbare och kraftigare, på effekten av minskad inhemsk efterfrågan.

Under juni stod de kinesiska producentpriserna stilla.

– Den minskade inhemska efterfrågan och svaga prisutvecklingen får kedjeeffekter för produktionslinjen i regionen, säger Fabon Victorino.

Även Sverige påverkas negativt av den svaga prisutvecklingen, säger hon, och pekar på ett starkt samband mellan producentprisinflation i Kina och försäljningstillväxt hos stora svenska företag.

Långsamt framåt
Den här nedgången i Kina har yttrat sig annorlunda än tidigare nedgångar, då den kinesiska ledningen pumpat in stora belopp i infrastrukturprojekt.

– I år var investeringarna i infrastrukturprojekt lägre under det andra kvartalet än under det första. Detta är inte en effekt av handelskriget utan snarare ett mått på regeringens förmåga att leverera på utlovade projekt.

Enligt Fabon Victorino är situationen oroande men inte alarmerande.

– Jag är lite orolig för en dubbel nedgång med tanke på den svaga inhemska efterfrågan. Å andra sidan finns det tecken på förbättringar bland annat i form av ökade investeringar.

Den förväntade återhämtningen av den inhemska efterfrågan har visat sig vara svagare än väntat.

– Det går framåt, men i lägre takt än vi hade förväntat oss.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här