Kinneviks substansvärde minskade

Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ett substansvärde på 272,97 kronor per aktie den 30 september. Det kan jämföras med 388,39 kronor per aktie samma tidpunkt i fjol.
Georgi Ganev, VD för Kinnevik.
Georgi Ganev, VD för Kinnevik. Foto: Lars Pehrson / SvD / TT
Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Rörelseresultatet blev -306 miljoner kronor (20 197). Här ingår värdeförändringar på finansiella tillgångar med -255 miljoner kronor (20 283).

Resultatet före och efter skatt var -317 miljoner kronor (20 227). Resultat per aktie hamnade på -1,14 kronor (72,84).

”Vi fortsätter att stärka och bygga ut vår tillväxtportfölj för att upprätthålla takten i vår strategiska transformation, och noterar ett stort intresse hos grundare och investerare att göra oss till sin partner. Detta är ett starkt bevis på vår förmåga att identifiera framtidens vinnare och vara en värdefull partner för dem på deras tillväxtresa för att forma morgondagens samhälle”, kommenterar Georgi Ganev, Kinneviks VD i delårsrapporten.

Värdet på Kinneviks privata portfölj ökade med nästan 4,5 miljarder kronor drivet av värdeförändringar i befintliga portföljbolag om netto 2,2 miljarder kronor och investeringar om 2,3 miljarder kronor.

Substansvärdet uppgick till 75,8 miljarder kronor, motsvarande 273 kronor per aktie, en minskning med 0,3 miljarder kronor eller 0,4% under kvartalet och en ökning med 13,3 miljarder kronor eller 21,3% över de senaste 12 månaderna, justerat för utdelningen av Zalando.

Nettokassan uppgick till 1,8 miljarder kronor, motsvarande 2,4% av portföljvärdet vid kvartalets slut.

Kinnevik, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Rörelseresultat -306 20 197
Resultat före skatt -317 20 227
Nettoresultat -317 20 227
Resultat per aktie, kronor -1,14 72,84
Substansvärde per aktie, kronor 272,97 388,39 -29,7%