Kjell & Company ökar omsättningen men minskar vinsten

Hemelektronikkedjan Kjell & Company redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Kjell Group
Hemelektronik- butiken Kjell & Company. Foto Hasse Holmberg / TT

Omsättningen steg 19,7% till 589,0 miljoner kronor (492,0). Exklusive förvärvet av AV-Cables var tillväxten 6,2%.

Den jämförbara försäljningen ökade 3,4% (4,7).

Rörelseresultatet blev 22,7 miljoner kronor (44,5), med en rörelsemarginal på 3,9% (9,0).

Resultatet före skatt var 4,8 miljoner kronor (28,5).

Resultatet efter skatt blev 1,3 miljoner kronor (22,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,63 kronor (1,00). Resultat per aktie exklusive justeringar gjorda i enlighet med tidigare ägande uppgår till 0,09 kronor för Q3 2021 och 1,94 kronor för Q3 2020.

”Under slutet av det tredje kvartalet hade merparten av restriktionerna till följd av Covid-19 släppts och vi ser en succesiv återhämtning i service points. Samtidigt fortsätter online-försäljning växa trots att vi möter en period med mycket stark tillväxt. Samarbetet med Circle K där vi erbjuder en Kjell Expresslösning på 292 stationer runt om i Sverige fortsätter framgångsrikt”, kommenterar VD Andreas Rylander.

Rylander kommenterar även avseende försörjningskedjan.

”Arbetet med att säkra tillgång på varor inför vårt viktiga fjärde kvartal har intensifierats och lett till att vi, trots utmanande förhållanden på den globala komponent- och fraktsidan, lyckats säkerställa en god tillgänglighet. I kombination med längre ledtider från Asien har denna lageruppbyggnad påverkat kassaflödet, men det är en investering i att kunna erbjuda god tillgänglighet på attraktiva produkter under det fjärde kvartalet och i synnerhet till julen.”

Kjell & Company, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 589,0 492,0 19,7%
Rörelseresultat 22,7 44,5 -49,0%
Rörelsemarginal 3,9% 9,0%
Resultat före skatt 4,8 28,5 -83,2%
Nettoresultat 1,3 22,3 -94,2%
Resultat per aktie, kronor -0,63 1,00
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.