Konsumentpriserna i USA ökade som väntat i årstakt

Konsumentpriserna i USA ökade som väntat i årstakt i augusti.
USA
På årsbasis steg konsumentpriserna, KPI, 5,3% (+5,4), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en ökning på 5,3%.

USA, % augusti, 2021 Konsensus juli, 2021
KPI, YY 5,3 5,3 5,4
Kärn-KPI, YY 4,0 4,2 4,3

Konsensusdata från Bloomberg