Kreditsmäll för Kaupthing

Kaupthing är en av de drabbade i Teligent-haveriet. Banken har tagit över det före detta börsbolaget Trio Enterprise som var pant för ett lån.

Affärsvärlden har tidigare skrivit om turerna i detsargade it-bolaget Teligent, som ansökt om företagsrekonstruktionefter en lång period av ekonomiska bekymmer. Handelsbanken har av advokaten Roland Sundqvist, som ansvarar för företagsrekonstruktionen,beskrivits som den största prioriterade fordringsägaren hos Teligent.

Men även Kaupthing Bank har råkat illa ut i Teligent. För Kaupthings del handlar det om ett lån på 67 miljoner kronor som Teligent inte lyckats återbetala. Istället har Kaupthing tagit över ägandet av Trio Enterprise, som var en säkerhet i lånet i ”vad som praktiken inneburit en pantrealisation”, enligt den rekonstruktionsplan som finns för Teligent.

I den information som utgick när Teligent avyttrade Trio Enterprise den 23 juli framgick det inte att det var Kaupthing som tog över bolaget. I pressmeddelandet gick det dock att läsa att Teligent minskade sina räntebärande skulder med 66,9 miljoner kronor genom affären.

Trio köptes av Teligent för närmare 300 miljoner kronor i aktier i februari 2006. Teligent var ute efter verksamheten inom Trio Mobile. Men över hälften av Trio bestod då av det som i dag är Trio Enterprise, enligt det senare bolagets vd Michael Stubbing.

– Teligent köpte Trio AB. Det bestod av två delar. Det ena var Trio Enterprise, det andra var Trio Mobile. 60-65 procent av Trio bestod av Trio Enterprise vid köpet, säger Michael Stubbing till Affärsvärlden.

En viss lindring för Kaupthing är att Trio Enterprise – till skillnad från Teligent – gör vinst. Under årets första sex månader gjorde bolaget ett rörelseresultat på 4,7 miljoner kronor. Omsättningen ökade samtidigt med 12 procent till 48,9 miljoner kronor.

It-veteranen Kjell Duveblad är styrelseordförande för Trio Enterprise sedan i november ifjol. Enligt honom var Trio Enterprise en udda fågel i Teligents bo.

– Teligents ledning konstaterade att Trio Enterprise inte riktigt passade in i bolaget, rent verksamhetsmässigt. Dessutom har Teligent haft en massa problem som inte Trio Enterprise har. Trio Enterprise går bra och har en hälsosam, stabil verksamhet med konkurrenskraftiga produkter, säger Kjell Duveblad, som ännu inte träffat de nya ägarna av verksamheten och därför inte vill uttala sig om deras målsättning.

– Det här har ju skett ganska nyligen. Men gissningsvis handlar det här inte om Kaupthings kärnverksamhet, säger Kjell Duveblad.

Även Trio Enterprises vd Michael Stubbing bedömer att Kaupthing vill få till en försäljning av bolaget, även om det inte kommer att ske direkt.

– Kaupthing har haft en relation med Teligent, som inte mått speciellt bra. Nu har det gjorts en deal där Kaupthing tagit över oss som helägare. Min bild som vd är att Kaupthing kommer att försöka behålla eller öka det värde som finns i Trio Enterprise och försöka sälja oss över tid. På ett halvår eller års sikt är det sannolikt att det handlar om en process, säger Michael Stubbing.

– För oss har Teligents ägande skapat osäkerhet. Nu är vi i en betydligt säkrare hamn, säger Michael Stubbing.

I den preliminära rekonstruktionsplanen för Teligent står det att:

”Dotterbolaget Teligent Mobile Offfice AB har som redan omnämnts avyttrat Trio Enterprise AB. Det bolaget såldes till Kaupthing Bank AB. Kaupthing innehade aktier som pant utgörande säkerhet för ett lån till dotterbolag om c:a 67 Mkr. Bolaget hade solidariskt borgensansvar för dotterbolags skulder. Vederlaget uppgick till 42 Mkr jämte en tilläggsköpeskilling. Transaktionen har i praktiken inneburit en pantrealisation”.

nullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.