Kronskjuts efter inflationssiffror

Kronan stärks mot både euron och dollarn efter KPI-inflation över prognos. Amerikanska statspappersräntor fortsätter ned under förmiddagen, där både två- och tioåringen noteras 3 punkter ned.

Svenskt fokus på fredagen låg på inflationsutfallet för maj, som kom på morgonen. KPIF-inflationen kom in på 2,1 procent, upp från 2,0 procent i april. Borträknat energi, KPIFXE, var inflationen 1,7 procent jämfört med 1,6 procent föregående månad.

Efter en lång period av besvikelser för Riksbanken kom resultatet in i linje med deras förväntningar, samtidigt som marknadsaktörerna hade väntat med en lägre notering om 1,9 procent för KPIF-inflationen i årstakt, enligt Infront Data.

Den stora överraskningen enligt Nordea kom i form av hotell, som bidrog 0,12 procentenheter upp till KPIF.

Riksbanken kommer välkomna att den inhemska inflationen stiger, men det finns inte några anledningar att revidera upp inflationsprognoserna efter resultatet. En räntehöjning är fortfarande långt bort, men majresultatet minskar sannolikheten för ökade penningpolitiska lättnader från Riksbanken, skriver Nordea.

Inflationsförväntningarna toppade vid årsskiftet men har sjunkit något sedan dess. Det är inte dramatiskt men säkert något som bekymrar Riksbanken. Utsikterna för juniinflationen är också bekymmersamma med olje- och elpriserna tydligt nedåt. Huruvida majresultatet förändrar detta är ovisst, men några större justeringar bör inte komma, enligt bedömare.

Kronan handlas för närvarande 5 öre starkare mot dollarn, och 6 öre mot euron, samtidigt som svenska tvååriga statsräntepappret handlas upp 4 punkter.

Tyska statspappersräntor handlas ned 1-2 punkter under förmiddagen, tillsamman med de italienska.

Asienbörserna visade en blandad utveckling på fredagen, med små nettorörelser. Tokyo stängde upp medan bland annat Honkong stängde ned, där väntas nya protester mot utlämningslagen i helgen.

Under morgonen släpptes Kinesisk statistik för detaljhandeln samt industriproduktionen, som ökad 5 procent i maj i jämfört med samma period förra året. Detaljhandeln ökade 8,6 procent i maj jämfört med samma period föregående år.

Capital Economics beskriver statistiken som en ”besvikelse” som ytterligare späder på bilden av en avmattande kinesisk ekonomi. Med ytterligare minskande konsument- och företagssentiment, härstammande från de pågående handelsspänningarna är ytterligare lättnader att vänta.

Oljepriset har under förmiddagen fallit tillbaks något efter gårdagens attacker mot två oljefartyg i Omanbukten, där USA anklagar Iran för inblandning. Brent ligger runt 61:20 dollar per fat, oförändrat sedan onsdagen.

USA-räntorna fortsätter att falla under förmiddagen, där både två- och tioåringen noteras 3 punkter ner. Dollarn visar små försvagningar mot yenen och handlas oförändrat från torsdagens stängning mot euron.

”Det finns stor osäkerhet inför nästa veckas FOMC-möte då marknadsreaktionen kommer att variera kraftigt beroende på om Fed ger en hint om en lättnad. En viss känsla av vänta-och-se börjar lägga sig på marknaderna inför FOMC”, sade Shusuke Yamada på Bank Of America Merrill Lynch till Reuters.

Jeffrey Gundlach, finansprofil som grundade fondbolaget Doubleline Capital, sade på torsdagen att han inte tror att Fed kommer att sänka räntan i nästa vecka, men att chanserna för flera sänkningar senare i år är stora i spåren av fler tecken på ekonomisk inbromsning.

”Juli tror jag har rätt hög sannolikhet. Till september är det i själva verket säkert och då kanske till och med en sänkning med 50 punkter”, sade han enligt Bloomberg News.

Han väntar upp till fyra räntesänkningar och en risk för recession på 65 procent inom ett år, då handelskonflikterna tycks ge reell effekt.

Han ser ett svårt läge för Feds kommunikation i nästa vecka, och vet inte vad de ska göra med räntebanan, ”dot plot”. Det vore konstigt om de lade in en sänkning där utan att omedelbart leverera en.

Enligt CME:s ”Fed watch tool” är sannolikheten drygt 30 procent att Fed sänker räntan redan i nästa vecka, besked kommer på onsdagen. För julimötet sätts sannolikheten till 86 procent.

I eftermiddag riktas blickarna mot detaljhandeln i USA för maj månad, som väntas ha repat sig efter ett svagt utfall i april. Vi får även industriproduktion för samma månad.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.