Låg ränta – hög risk

Affärsvärlden om obligationsrisk i små och medelstora börsbolag.

Affärsvärlden har listat ett antal noterade svenska börsbolag som gett ut högavkastande obligationer, det proffsen kallar high yield, eller skräpobligationer i dagligt tal.

Tabellen visar obligationsfinansiering, total skuldsättning, betalningsförmåga och aktiens värdering, ur ett stamaktieperspektiv.

Nedanför de etablerade utgivarna listas två grupper av mindre utgivare. Flera har betydande osäkerhet kring kassaflödena, och då blir högränteobligationer betydligt farligare.

Flera bolag har lånat säkerställt, det vill säga tvingats ge långivarna ett dotterbolag eller dylikt som pant.

De flesta bolagen klarar räntebetalningar i dagens räntemiljö. Den stora risken är stället i den framtida refinansieringen. När lånen förfaller har obligationsinnehavarna rätt att få sina pengar tillbaka. Samtidigt behöver bolagen i de allra flesta fall nytt kapital.

I tabellens sista grupp finns flera av fastighetssektorns mest riskfyllda aktier. I Affärsvärlden nummer 11/2017 synades en grupp nya expansiva bostadsprojektörer, varav flertalet fokuserar på bostadsrätter i Stockholmsregionen.

För tillfället redovisar projektbolag än så länge gigantiska vinster på ännu inte slutbetalda bostäder, genom så kallad successiv vinstavräkning. Ebitda-resultat mot till skuldsättning ger då ingen bra bild av risken.

Projektbolagen måste få ut stora bostadsvolymer eller hyresfastigheter ur portföljerna för att täcka upparbetade kostnader, samtidigt som bostadspriserna nu faller. Dessutom råder kostnadsinflation och kapacitetsbrist i sektorn, så förseningar och felberäkningar i projekten kan bli dyra.

Oscar Properties, Tobin Properties, Alm Equity och Magnolia har alla litet synligt eget stamaktiekapital i förhållande till bolagets risk. Det förklarar sannolikt varför flera av bolagen på kort tid har bromsat, och börjat avyttra ännu ej färdigställda projekt och fastigheter. SSM däremot har tagit det något lugnare i förhållande till eget kapital.

I gränslandet mellan projektör och förvaltning har modulhusbolaget Prime Living expanderat snabbare än det färdigställda beståndets intjäning. Investmentbolagsliknande Fastators nästa manöver är att särnotera hälftenägda Offentliga Hus. Genova Property ska expandera en bostadsprojektaffär, men kassaflödet täcker knappt finansnetto och preferensaktieutdelningar.

Bland finansiellt svagare förvaltningsbolag som toppbelånat sig via högränteobligationer återfinns Agora och Amasten.

Precis som i hela havet stormar måste bolag med nära förestående obligationsförfall sitta på en ny stol när musiken tystnar tvärt. Annars får leken ett tråkigt slut, åtminstone för bolagens aktieägare.

Det här var ett utdrag från analysreportaget Låg ränta – hög risk.

Uppdatering: Efter att artikeln färdigställts meddelades att Klövern blir ny största ägare i Tobin Properties genom en riktad nyemission.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.