Låg tillväxttakt för företagens lån

Tillväxttakten för icke-finansiella företags lån har successivt minskat sedan förra våren och är nu den lägsta sedan 2014, visar siffror från SCB.
Plånbok och sedlar.
Foto: Henrik Montgomery / TT

Den årliga tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 0,5% i mars. Tillväxttakten har successivt minskat det senaste året och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2014. Detta kan delvis förklaras av den kraftiga ökning av lån som skedde i början av pandemin för ett år sedan.

Motsvarande tillväxttakt för utlåning till hushåll var 5,7% i mars. Tillväxttakten har ökat det senaste halvåret. Bostadslånen, som utgjorde 82% av utlåningen, hade en årlig tillväxttakt på 5,9%. Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden har en betydligt högre tillväxttakt än de från monetära finansinstitut. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 48,2%.

Den genomsnittliga räntan på nya bostadslån var 1,37%. Den rörliga räntan på nya bostadslån låg på 1,47%. Samtidigt var räntan på nya bostadslån med bindningstider mellan 1 och 5 år i genomsnitt 1,29%, vilket är historiskt låga nivåer.