Lägre vinst för Fabege

Fastighetsbolagets vinst före skatt minskade rejält och förvaltningsresultatet nådde inte riktigt upp till förväntningarna.

Fabege redovisar ett förvaltningsresultat på 191 miljoner kronor (162) i tredje kvartalet 2014.

Samtidigt var ett förvaltningsresultat på 195 miljoner väntat bland analytikerna, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät. Utfallet var såldes 2 procent sämre än väntat.

Förvaltningsresultatet motsvarar 1,15 kronor per aktie (0,98). Tillväxten mot fjolårskvartalet var här +17 procent. Här väntades 1,18 kronor per aktie.

Driftsöverskottet var 382 miljoner (367), väntat var 383 miljoner.

Hyresintäkterna landade på 526 miljoner (513), väntat var 527 miljoner.

Överskottsgraden, det vill säga driftsnetto över hyresintäkter, uppgick i kvartalet till 73 procent (72). Här väntades +72,8 procent i genomsnitt av analytikerna.

Kvartalets värdeförändringar fördelades på 0 miljoner (+30) avseende realiserade fastighetsaffärer, +258 miljoner (+162) från orealiserade fastighetsvärden, -90 miljoner (+46) från räntederivat samt -13 miljoner (+111) från aktier.

Resultatet före skatt blev 346 miljoner (511). Nettoresultatet uppgick till 265 miljoner (420), motsvarande 1,60 kronor per aktie (2,54).

Fabege redovisar ett förvaltningsresultat på 508 miljoner kronor (462) för de nio första månaderna 2014.

Analytikerna hade räknat med 512 miljoner kronor, enligt SIX News/Inquiry Financials enkät.

Hyresintäkterna var 1.565 miljoner kronor (1.545). Analytikerna hade här räknat med 1.566 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 1.032 miljoner kronor (1.750). Nettoresultatet uppgick till 828 miljoner kronor (1.451), motsvarande 5,01 kronor per aktie (8,79).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.