Lågt intresse för Cardeons nyemission

Investmentbolaget Cardeons planer på att sälja nytryckta aktier för 100 miljoner kronor till småsparare inför en tänkt notering gick inte enligt plan. När teckningstiden avslutades den 2 mars hade bolaget bara fått in 21 av begärda 100 miljoner kronor. Det rapporterar Dagens industri på torsdagen.
Cardeon fick hård kritik i tidningens granskning av bolaget i slutet av februari. Granskningen visade bland annat att två av bolagets noterade portföljinnehav, diagnostikbolaget Lumito och cancerbehandlingsbolaget Spectracure, publicerat tvivelaktig information, vilket resulterade i kraftiga kursras i bägge aktierna. Cardeons portfölj består av andelar i ett tiotal förhoppningsbolag, främst inom medicinteknisk forskning.

Nyemissionen värderade Cardeon till 700 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så högt som det substansvärde på 274 miljoner kronor som bolaget uppgav i prospektet.