Latour säljer 7,8 miljoner aktier i Tomra till rabatt

Investmentbolaget Latour har sålt 7,8 miljoner aktier i Tomra Systems, motsvarande 5,3 procent av aktierna i bolaget.
Latours VD Johan Hjertonsson.
Latours VD Johan Hjertonsson. Foto: Latour
Aktierna såldes genom ett erbjudande till nordiska och internationella investerare till kursen 330 norska kronor per aktie. Det är en rabatt på 7,7 procent jämfört med stängningskursen på 357,60 norska kronor på Oslobörsen igår. Det framgår av ett pressmeddelande.

Latour erhåller 2,6 miljarder norska kronor brutto från försäljningen. Latour äger efter försäljningen 31,2 miljoner aktier, vilket motsvarar 21,1 procent av kapitalet och rösterna i Tomra samt kvarstår som största aktieägare.

– Latour har varit huvudägare i Tomra sedan 2011 och vi har upplevt en stark tillväxtresa. Ser vi framåt är Tomra mycket väl positionerade för ett grönare och mer hållbart samhälle. Genom att realisera en mindre del av värdeökningen ökar handlingsutrymmet för nya investeringar. Latour kommer att fortsätta agera som huvudägare i Tomra och stödjer Tomras långsiktiga strategiska inriktning på samma sätt som tidigare, säger Johan Hjertonsson, vd i Latour.

Latour minskar genom försäljningen sin nettolåneskuld med 2,5 miljarder svenska kronor, jämfört med per den 31 mars. Latour har avtalat om en lockup för sina återstående aktier i Tomra i 180 dagar.