Latours substansvärde ökar

Investmentbolaget Latour redovisar ökande intäkter och rörelseresultat i tredje kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Latours VD Johan Hjertonsson.
Latours VD Johan Hjertonsson. Foto: Latour
Nettomsättningen steg 10,6% till 3 692 miljoner kronor (3 339).

Rörelseresultatet blev 596 miljoner kronor (443), med en rörelsemarginal på 16,1% (13,3).

Resultatet före skatt var 1 382 miljoner kronor (824). Här ingår resultat från andelar i intressebolag med 844 miljoner kronor (357).

Resultatet efter skatt blev 1 289 miljoner kronor (691), en ökning med 86,5% mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,02 kronor (1,08), vilket innebär en ökning med 87,0% mot föregående år.

Substansvärdet ökade till 148 kronor per aktie per den 30 september, jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 9,8% jämfört med SIXRX som ökade med 8,2%. Substansvärdet per den 4 november uppgick till 143 kronor per aktie.

Industriföretagens orderingång ökade i tredje kvaralet med 10% till 3 431 miljoner kronor (3 133) innebärande en minskning för jämförbara enheter med 2% justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens nettoomsättning ökade med 11% till 3 622 miljoner kronor (3 275), vilket är en minskning med 1% för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.

Industriföretagens högsta rörelseresultat hittills. Rörelseresultatet ökade med 29% till 602 miljoner kronor (466), motsvarande en rörelsemarginal på 16,6% (14,2) för kvarvarande verksamheter.

Börsportföljens värde ökade i tredje kvartalet med 9,9% justerat för portföljförändringar och utdelningar. Jämförelseindex SIXRX steg med 8,2%.

Latour förvärvade i tredje kvartalet 1,0 miljon aktier i Fagerhult och har tidigare under året köpt 2,56 miljoner aktier i Fagerhult. Ägarandelen är nu 47,8%.

Latour sålde i andra kvartalet 7,8 miljoner aktier i Tomra för en köpeskilling på 2,5 miljarder kronor. Ägarandelen är nu 21,1% och Latour kvarstår som största ägare.

Ägandet i Alimak ökade tidigare under året till 29,6% efter förvärv av 210 000 aktier.

Latour, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 3 692 3 339 10,6%
Rörelseresultat 596 443 34,5%
Rörelsemarginal 16,1% 13,3%
Resultat före skatt 1 382 824 67,7%
Nettoresultat 1 289 691 86,5%
Resultat per aktie, kronor 2,02 1,08 87,0%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.