Leovegas rapporterar högre resultat än väntat 

Kasinobolaget Leovegas redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Också ebitda-resultatet kom in högre än väntat.

Omsättningen steg 17,3 procent till 110,7 miljoner euro (94,4). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 108.

Ebitda-resultat blev 23,0 miljoner euro (15,1), väntat 18, med en ebitda-marginal på 20,8 procent (16,0).

Rörelseresultatet blev 16,3 miljoner euro (8,5). Rörelsemarginalen var 14,7 procent (9,0).

Resultatet före skatt var 15,8 miljoner euro (8,0).

Resultatet efter skatt blev 14,9 miljoner euro (7,4), analytikerkonsensus 11.

Resultat per aktie hamnade på 0,14 euro (0,08).

Preliminära intäkter i juli uppgick till 30,7 miljoner euro (29,3) motsvarande en tillväxttakt på 5 procent. De temporära restriktionerna som införts i Sverige från den 2:a juli har haft en negativ inverkan på intäkterna under perioden, skriver bolaget.

Leovegas, MEUR Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 110,7 108 2,5% 94,4 17,3%
EBITDA 23,0 18 27,8% 15,1 52,3%
EBITDA-marginal 20,8% 16,7% 16,0%
Rörelseresultat 16,3 8,5 91,8%
Rörelsemarginal 14,7% 9,0%
Resultat före skatt 15,8 8,0 97,5%
Nettoresultat 14,9 11 35,5% 7,4 101,4%
Resultat per aktie, EUR 0,14 0,08 75,0%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här