Linc till börsen under andra kvartalet

Life science-investeraren Linc avser att genomföra en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm där bolaget emitterar nya aktier för 1,2 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bengs Julander
Bengt Julander och börsklocka på Nasdaq Stockholm. Foto: Sedana och Tomas Oneborg/SvD/TT

Linc har haft en årlig genomsnittlig avkastning på 26% mellan 2010 och 2020. Linc avser att använda emissionslikviden till att skapa värde genom att investera i nya samt befintliga portföljbolag. Huvudsyftet med noteringen är att skapa bättre förutsättningar för en god fortsatt tillväxt, bredda Lincs ägarbas och ge en ökad tillgång till kapitalmarknaden.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har bedömt att Linc uppfyller gällande noteringskrav. Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen slutföras under andra kvartalet i år.

”Jag har haft förmånen att få utveckla Medcap tillsammans med Linc de senaste 14 åren, innan jag tog över som vd för Linc, och har på nära håll sett vilken styrka som finns i att samarbeta med en långsiktig, kunnig och entreprenöriell ägare med ett brett nätverk inom den nordiska life science-industrin. Genom att bredda ägar- och utöka kapitalbasen kan vi ge många fler unga team och entreprenörer tillgång till Lincs metodiska och långsiktiga stöd för värdeskapande. Det är med stor glädje, entusiasm och ödmjukhet vi nu tar nästa steg i Lincs utveckling, stärkta av vår framgångsrika historia”, kommenterar VD Karl Tobieson.

”Lincs fokus på att investera i produktorienterade bolag inom den nordiska life science-industrin har varit densamma sedan starten för 30 år sedan. Sedan dess har vi lärt oss enormt mycket och fått förmånen att tillsammans med duktiga entreprenörer, forskare, uppfinnare och företagsledare bygga Linc till där vi befinner oss idag. Genom att vi nu tagit in en meriterad ledning och i den planerade noteringen ökar kapitalbasen skapar vi förutsättningar för att öka takten i vår investeringsverksamhet och därmed skapa ytterligare värde för såväl duktiga entreprenörer som våra framtida ägare”, kommenterar Bengt Julander, styrelseordförande och grundare av Linc.

Linc hade ett substansvärde på 2,5 miljarder kronor per den 31 mars. Portföljen består av tio noterade life science-bolag som utgjorde 95% av substansvärdet och tio onoterade life science-bolag som stod för resterande 5% av substansvärdet. Calliditas Therapeutics, Sedana Medical och Medcap utgör Lincs tre största innehav i portföljen sett till andel av substansvärdet.

Bengt Julander är idag, direkt och indirekt genom sitt helägda bolag Cronhamn Invest, ensam ägare i Linc med 100% av aktierna.

Erbjudandet avses utgöras av nyemitterade aktier om 1,2 miljarder kronor. SEB och ABG Sundal Collier sköter arbetet med erbjudandet och noteringen.