Lipum faller i premiärhandeln på First North

Läkemedelsbolaget Lipums aktier och teckningsoptioner började i dag den 22 april att handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Stockholmsbörsen
Foto: TT
Bolaget utvecklar ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Till grund för utvecklingen ligger omfattande forskning vid enheten för pediatrik vid Umeå universitet. Företaget har utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 som är en terapeutisk antikropp optimerad för att blockera Bile Salt-Stimulated Lipase, BSSL.

Lipums plan är att så snabbt som möjligt testa SOL-116 i en klinisk fas Ib-studie på patienter med reumatoid artrit. Parallellt kommer bolaget att arbeta med fördjupade studier på utvalda indikationer.

Lipum genomförde inför noteringen en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, som övertecknades. En unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption till teckningskursen 31,80 kronor per unit. Bolaget tillfördes 75,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Aktien har hittills i dag handlats till 28,97 kronor som högst betalt och 24,00 kronor som lägst betalt. Klockan 09.25 var senast betalt 25,75 kronor. Aktier för 5,8 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 5,05 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 130 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Teckningsoptionen handlas samtidigt till 70 öre senast betalt. Värdet på en unit är därmed 26,45 kronor, vilket är 16,8% lägre än teckningskursen på 31,80 kronor för en unit.