LKAB fördubblar omsättningen i andra kvartalet

Gruvjätten LKAB redovisar fördubblad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Även rörelsevinsten ökade.
LKAB
Svappavaara. Foto: Fredric Alm / Alm & ME

Bolaget skriver att de globala järnmalmspriserna steg ytterligare under kvartalet och efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt mycket god.

Omsättningen steg 97,8 procent till 14 748 miljoner kronor (7 456).

Rörelseresultatet blev 9 161 miljoner kronor (1 883), med en rörelsemarginal på 62,1 procent (25,3).

Resultatet före skatt var 9 674 miljoner kronor (2 540).

Resultatet efter skatt blev 7 672 miljoner kronor (1 998), en ökning med 284,0 procent mot föregående år.

Operativ kassaflöde uppgick till 7 111 miljoner kronor (972).

”Efterfrågan på LKAB:s högförädlade järnmalmsprodukter är fortsatt god. Järnmalmspriset har dock sjunkit från höga nivåer sedan slutet av juli. Coronapandemins fortsatta påverkan på LKAB är svår att förutsäga, utvecklingen följs noggrant och verksamheten anpassas löpande efter gällande restriktioner”, skriver bolaget.