Lyko minskar rörelseresultatet – online visar tillväxt på 68%

Lyko redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Omsättningen steg 40,3% till 379,2 miljoner kronor (270,2). Tillväxten online låg på 67,8%.

Ebitda-resultat blev 29,5 miljoner kronor (27,8), med en ebitda-marginal på 7,8% (10,3).

Rörelseresultatet blev 9,8 miljoner kronor (12,2), med en rörelsemarginal på 2,6% (4,5).

Resultatet före skatt var -3,2 miljoner kronor (9,0).

Resultatet efter skatt blev -3,3 miljoner kronor (7,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,22 kronor (0,47).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,8 miljoner kronor (18,0).

“Nu för första gången redovisar vi försäljningssiffror för Norge som utgör 16% av bolagets totala omsättning. Den norska försäljningen under kvartalet summeras till 62 miljoner norska kronor, en tillväxt på 278% jämfört föregående år”, säger VD Rickard Lyko i en kommentar.

Lyko ser en försiktig återhämtning för butikerna.

“Butikerna påverkas fortsatt av pandemin men vi ser en försiktig återhämtning. Totalt har vi ett tapp på 21,2% jämfört med föregående år. Trots detta är vi övertygade om att kanalerna bygger varandra, inte minst är butikerna varumärkesstärkande.”

Han säger vidare:

“våra marginaler har minskat något till följd av en fortsatt mixförskjutning i sortimentet jämfört med föregående år. Samtidigt förbättrar vi marginalen mot föregående kvartal där vi gjorde flera stora kampanjer som till exempel Jubileumsveckan & Green Friday”.

Lyko, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 379,2 270,2 40,3%
EBITDA 29,5 27,8 6,1%
EBITDA-marginal 7,8% 10,3%
Rörelseresultat 9,8 12,2 -19,7%
Rörelsemarginal 2,6% 4,5%
Resultat före skatt -3,2 9,0
Nettoresultat -3,3 7,2
Resultat per aktie, kronor -0,22 0,47
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,8 18,0


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här