Mangold ser väsentlig ökning av intäkter och resultat i det första kvartalet

Fondkommissionären Mangold har under årets första kvartal sett en stor efterfrågan på bolagets rådgivande tjänster och utfallen i flera uppdrag har överstigit förväntningarna. Både intäkter och resultat för kvartalet ser därför redan nu ut att bli väsentligt högre än samma period föregående år. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Intäkterna i det första kvartalet 2021 väntas överstiga 55 miljoner kronor, jämfört med 34 miljoner kronor motsvarande kvartal 2020. Resultatet före skatt för perioden uppskattas blir mer än 10 miljoner kronor, jämfört med ett nollresultat föregående år.

Siffrorna är preliminära då första kvartalet ännu inte har avslutats. Mangold kommer att publicera rapporten för det första kvartalet onsdagen den 21 april.