Max Matthiessen: Säljsignalen som marknaderna väntat på

Den nya virusmutationen omikron har lett till oro på börserna, men även om Max Matthiessen ser kortsiktig osäkerhet till följd av den senaste virusutvecklingen, behåller de den rådande allokeringen.
Jon Arnell, Max Matthiessen
Jon Arnell. Foto: Max Matthiessen och Henrik Montgomery/TT

Den nya virusvarianten omikron satte i förra veckan skräck i marknaderna. Samtliga större börser föll och många noterade den sämsta handelsdagen under 2021. Även råvaror drabbades hårt och oljepriset föll med över 10%. Istället premierades historiskt sett säkra kort såsom guld, dollar och den amerikanska 10-åringen.

”Det som sker nu är att marknaderna utvärderar effekten på den ekonomiska utvecklingen, det vill säga fortsatt osäkerhet kommer att slå mot cykliska sektorer så som verkstad, energi och bank. Men också mer konjunkturellt känsliga delar i marknaderna som amerikanska småbolag, Europa som helhet och tillväxtmarknaderna. Stora amerikanska tech-bolag bör i likhet med våren 2020 klara sig relativt bättre om osäkerheten består”, skriver Max Matthiessens investeringschef Jon Arnell i sin senaste marknadskommentar

Informationen kring omikron är ännu spretig vad gäller smittsamhet och hur väl de existerande vaccinen fungerar mot den. Jon Arnell menar att de närmsta veckorna kommer att vara präglade av osäkerhet kring den nya mutationen, men att läkemedelsbolagen redan jobbar intensivt för att anpassa sina vaccin.

”Givet den knapphändiga information som idag är tillgänglig kring den nya mutationen föranleder det viss försiktighet kortsiktigt, även om vi idag inte är beredda att överge vår tidigare mer positiva inställning till risktillgångar”, skriver han.

Marknaderna mer avvaktande

Ytterligare nedstängningar och reserestriktioner förskjuter den ekonomiska återhämtningen och produktions- och leveransstörningarna, men Max Matthiessen räknar inte med nya nationella nedstängningar, utan mer regionala restriktioner. Dessutom har tidigare händelser visat att samhället anpassar sig till totala omställningar, så den negativa effekten väntas vara begränsad.

Fondspararna hämtar hem vinsterna i råvaror

Samtidigt pekar Jon Arnell på att hökaktiga centralbanker och förnyade restriktioner fått marknaderna att inta en mer avvaktande stans.

”Efter kraftiga uppgångar under året kan Omicron med andra ord ha varit säljsignalen marknaderna väntat på, vilket förklarar fredagens kraftiga fall. Kom ihåg att marknaderna tenderar att överreagera åt båda hållen och att nedgångarna ännu är begränsade i det stora hela, givet tidigare uppgångar”, skriver han.

Max Matthiessens syn på risktillgångar är dock fortsatt positiv, trots en kortsiktigt förhöjd volatilitet i marknaderna. Detta då de ser fortsatt god vinstutveckling bland bolagen, en fortsatt ekonomisk återhämtning, stimulativa centralbanker och få alternativ till aktier.