Mekonomen vänder till förlust

Bildelskedjan Mekonomen redovisar en något högre omsättning än förväntat under första kvartalet. Samtidigt vänder bolaget till röda siffror på nedersta raden för perioden.
Omsättningen sjönk 1,2 procent till 2 874 miljoner kronor (2 909). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 2 844.

Rörelseresultatet blev 59 miljoner kronor (170), väntat rörelseresultat var 68. Rörelsemarginalen var 2,1 procent (5,8).

Justerat rörelseresultat utföll på 98 miljoner kronor (214), med en justerad rörelsemarginal på 3,4 procent (7,4).

Resultatet före skatt var -11 miljoner kronor (129).

Resultatet efter skatt blev -15 miljoner kronor (96).

Resultat per aktie hamnade på -0,29 kronor (1,68).

Mekonomen, Mkr Q1-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 874 2 844 1,1% 2 909 -1,2%
Rörelseresultat 59 68 -13,2% 170 -65,3%
Rörelsemarginal 2,1% 2,4% 5,8%
Rörelseresultat, justerat 98 214 -54,2%
Rörelsemarginal, justerad 3,4% 7,4%
Resultat före skatt -11 129
Nettoresultat -15 96
Resultat per aktie, kronor -0,29 1,68

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här