Mentice minskar omsättning och nettoresultat

Medicinteknikbolaget Mentice redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettoförlusten ökade.
Mentice
Mentice utvecklar och säljer simuleringslösningar, alltså virtuella träningsverktyg som används av kirurger. Produkten kan liknas vid en slags flygsimulator som läkare och vårdpersonal kan öva på.
Omsättningen sjönk 4,4% till 32,3 miljoner kronor (33,8). Det attribueras till framflyttade leveranser på grund av pandemin.

Ebitda-resultat blev -8,4 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet efter skatt blev -12,4 miljoner kronor (-5,0).

Bolaget har upplevt en ökad efterfrågan av uppkopplade online-lösningar från segment inom medicinteknisk indsutri och sjukhus. Även intresset för bolagets lösningar ökar.

Resultat per aktie hamnade på 0,5 kronor (-0,21).

Orderingången landade på 39,9 miljoner kronor (32,5), en ökning med 22,8% mot föregående år. Det beskrivs vara den starkaste orderingången hittills. Orderstocken i slutet av perioden var 72,9 miljoner kronor (33,9).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -13,1 miljoner kronor (1,5).

– Vår nettoomsättning för det första kvartalet plus orderstocken med planerad leverans under 2021 har ökat med 38% jämfört med samma tidpunkt förra året. Nettoomsättningen för kvartalet är något lägre jämfört med förra året på grund av framflyttade leveranser till följd av pandemin, kommenterar VD:n Göran Malmberg.

Mentice, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Orderingång 39,9 32,5 22,8%
Nettoomsättning 32,3 33,8 -4,4%
EBITDA -8,4 -0,5
Nettoresultat -12,4 -5,0
Resultat per aktie, kronor 0,5 -0,21
Kassaflöde från löpande verksamhet -13,1 1,5