Millicom minskar vinsten

Mobiloperatören Millicom minskar såväl omsättningen som vinsten.

Teleoperatören Millicom redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även ett negativt resultat.

Omsättningen sjönk 8,0 procent till 970 miljoner dollar (1 054).

Rörelseresultatet blev 93 miljoner dollar (110). Rörelsemarginalen var 9,6 procent (10,4). Resultatet före skatt var -53 miljoner dollar (-3).

Resultatet efter skatt blev -115 miljoner dollar (46). Resultat per aktie hamnade på -1,14 dollar (0,44).