Minskad blankning i Billerud Korsnäs

Sandbar Asset Management har per den 23 oktober minskat sin blankningsposition i Billerud Korsnäs från 0,78 till 0,58% av kapitalet. Det framgår av Finansinspektionens blankningsregister.
.
Även Marshall Wace har retirerat och minskat sin blankning något den 22 oktober, från 0,8 till 0,76%, medan AQR Capital gått under rapporteringsgränsen 0,5%.

Totalt är nu 1,35% av kapitalet blankat i Billerud Korsnäs, jämfört med 2,2% för drygt en vecka sedan.