Minskade förväntningar på bopriserna

Erik Olsson Bostadsindex visar att visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna har minskat. Indexet ligger dock fortfarande på en hög nivå.
Erik Olsson fastighetsförmedling
Foto: Erik Olsson Fastighetsförmedling

Erik Olsson Bostadsindex visar en minskning av visningsbesökarnas förväntningar på bostadspriserna. Nettot, det vill säga de som tror på prisökning minus de som tror på prissänkning, sjunker från 57% till 46%. Nivån är dock fortfarande hög och tyder på att visningsbesökarna fortfarande tror på en stark bostadsmarknad med högre priser.

Ökningen jämfört med förra våren är också enorm, menar bostadsförmedlaren, som skriver att om man exkluderar perioden med effekter från pandemin får man gå tillbaka ända till våren 2017 för att hitta lika höga prisförväntningar som nu. Enligt Erik Olsson beror tillförsikten på en tro på långvarigt låg ränta, samtidigt som vaccinutrullningen ses som positiv för marknadspsykologin.

”Erik Olsson Skräckindex”, som mäter nervositeten i marknaden, pekar också på att visningsbesökarna inte är särskilt nervösa för försäljningen av den egna bostaden och färre säljer sin bostad innan de köper en ny. Nu är det bara 41% av de som både köper och säljer som säljer först, jämfört med 72% i februari .

Samtidigt kalkylerar visningsbesökarna med en rörlig bolåneränta på historiskt låga 2,38%. Det är dock en högre ränta än vad det senaste halvåret visat, med nivåer under 2%.

Jämfört med augusti 2019 har kalkylräntan minskat med ungefär 1,6% och det är marginalen mot verklig ränta som har minskat. Samtidigt tyder indexet på att att trendbrottet med en paus i ökningen av belåningsgrad består. Nu är det 26% som räknar med att ha en belåningsgrad på maximalt 50%, upp från 18% i februari.