Morgan Stanley: Då sänker Riksbanken räntan

Inför tisdagens penningpolitiska möte spår Morgan Stanley i en prognosrapport att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad, men ser samtidigt att en sänkning kan inträffa innan årets slut.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

I och med att Europa börjat öppna upp finns det nu signaler på att ekonomin nu går in i en återhämtningsfas. Behovet av att akut stötta företag minskar och nu skiftas centralbankernas fokus till att stimulera efterfrågan generellt. Samtidigt är Riksbankens inflationsprognoser nu de lägsta sedan rekordlåga januari 2015. Enligt Morgan Stanley gör detta i kombination med en önskan att öka svensk efterfrågan att det finns mycket goda skäl att tro att en sänkning av reporäntan är att vänta. Frågan är bara när.

Morgan Stanley skriver att en sänkning av reporäntan sannolikt dröjer till Q1 2021, men att det finns ett stort mått av osäkerhet. Den största osäkerhetsfaktorn är bankernas kapitalisering och lönsamhet som nu hotas av ett snabbföränderligt ekonomiskt omvärldsläge. Den största oron gäller utlåning till hushållen. Om läget för bankerna försämras kan en sänkning av reporäntan komma redan under 2020 tror Morgan Stanley.

Vad gäller andra stimulansåtgärder beslutade riksbanksdirektionen i april att under 2020 köpa obligationer till ett värde av sammanlagt 300 miljarder kronor. Inför morgondagens möte tror Morgan Stanley att Riksbanken kommer fortsätta på den utstakade vägen med kvantitativa lättnader. Riksbanken väntas också köpa företagsobligationer under kommande månader eftersom Riksbanken dragit ned köptempot när det kommer till andra obligationstyper. En substantiell andel av de annonserade 300 miljarderna finns alltså kvar att använda, enligt Morgan Stanley.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här