MTG:s definitiva siffror i linje med de preliminära

Esport- och spelunderhållningsbolaget MTG redovisar definitiva siffror för det fjärde kvartalet 2020 som är i linje med de preliminära.
Maria Redin. Foto: MTG

Nettoomsättningen sjönk som väntat 8,5% till 1 064 miljoner kronor (1 163).

Ebitda-resultat blev 160 miljoner kronor (-123), med en ebitda-marginal på 15,0%.

Justerat ebitda-resultat uppgick som väntat till 193 miljoner kronor (84), med en justerad ebitda-marginal på 18,1% (7,2).

Resultatet före skatt var 142 miljoner kronor (-229).

Resultatet efter skatt blev 66 miljoner kronor (-207).

Resultat per aktie hamnade på 0,99 kronor (-5,33).

VD Maria Redin skriver i en kommentar till rapporten att MTG:s fjärde kvartal var intensivt med en hög aktivitet som drevs av förvärvsinitiativ från koncernen.

”Den företrädesemission som initierades under fjärde kvartalet gör det möjligt för oss att säkra
finansiering för vår strategi, samtidigt som det också gör det möjligt för alla våra aktieägare att bli en del av vår tillväxtresa. Nu ser vi fram emot att fortsätta leverera på vår strategi under 2021”, skriver Redin.

MTG, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 064 1 163 -8,5%
EBITDA 160 -123
EBITDA-marginal 15,0%
EBITDA, justerat 193 84 129,8%
EBITDA-marginal, justerad 18,1% 7,2%
Resultat före skatt 142 -229
Nettoresultat 66 -207
Resultat per aktie, kronor 0,99 -5,33