Nära 94 procent färre passagerare för SAS

SAS minskade som väntat antalet passagerare rejält även under maj.
SAS vd Rickard Gustafson.
Nedgången i den totala trafiken var 93,7 procent till 158 000 passagerare. Månaden före var tillväxten -95,7 procent.

– Maj var den andra månaden i rad då större delen av vår flygplansflotta stod på marken, som ett resultat av covid-19-pandemin och de reserestriktioner som införts. Den negativa effekten
återspeglas i våra trafiktal, med en minskning av kapaciteten med 96 % och 94 % färre
passagerare jämfört med föregående år, skriver bolaget.
Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 96,9 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -97,8 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 96,0 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -93,9 procent.

Kabinfaktorn uppgick till 55,7 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 26,8 procent.

PASK uppgick till 1,10, svenska kronor, under månaden. Månaden före var PASK 0,44.

Passageraryielden uppgick till 1,98, svenska kronor, under månaden. Månaden före var passageraryielden 1,64.

I takt med att länder nu gradvis öppnar upp förväntar sig SAS att efterfrågan långsamt ökar från dagens låga nivåer. Under juni ökar SAS från 15 till 30 flygplan i drift, främst i inrikestrafik och till nordiska destinationer.

SAS maj, 2020 april, 2020
Passagerare, miljoner 0,16 0,01
Passagerare, förändring i procent, YY -93,7 -95,7
RPK, förändring i procent -96,9 -97,8
ASK, förändring i procent -96,0 -93,9
Kabinfaktor, i procent 55,7 26,8
PASK 1,10 0,44
Passageraryield 1,98 1,64
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här